همزمان با هفته خجسته و مبارک وحدت و میلاد حضرت محمد(ص)و ولادت امام جعفر صادق(ع) زنگ اراک در مدرسه تاریخی صمصامی بیات اراک نواخته شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی همزمان با هفته خجسته و مبارک وحدت و میلاد حضرت محمد(ص)و ولادت امام جعفر صادق(ع) زنگ اراک در مدرسه تاریخی صمصامی بیات اراک نواخته شد.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش