سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک برگزار می‌کند: مسابقه انشاء نویسی در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم ، با موضوع من اراک را دوست دارم چون ...

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک برگزار می‌کند:

مسابقه انشاء نویسی در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم

با موضوع من اراک را دوست دارم چون ...

 مهلت ارسال آثار تا ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۰

 آغاز هفته فرهنگی اراک بر همگان، به ویژه شهروندان فهیم اراکی گرامی باد.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش