سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک برگزار می‌کند: رونمایی از ترانه اراک شهر من

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک برگزار می‌کند:

رونمایی از ترانه اراک شهر من

 ۲۸ مهرماه لغایت ۴ آبان ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۱ صبح

فرهنگسرای شهر، کوی صنعتی

 آغاز هفته فرهنگی اراک بر همگان، به ویژه شهروندان فهیم اراکی گرامی باد.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش