سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک برگزار می‌کند: آیین نواختن زنگ اراک

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک برگزار می‌کند:

آیین نواختن زنگ اراک

 ۲۸ مهرماه لغایت ۴ آبان ماه ۱۴۰۰ ساعت ۹ صبح

مدرسه صمصامی بیات

 آغاز هفته فرهنگی اراک بر همگان، به ویژه شهروندان فهیم اراکی گرامی باد.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش