سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک به مناسبت هفته فرهنگی اراک برگزار می کند: فتوماراتن شهری اراک

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک به مناسبت هفته فرهنگی اراک برگزار می کند: 

فتوماراتن شهری اراک

ثبت نام حضوری تا ۲۷ مهرماه ، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۹۳۸۴۳۰۳۵۰ تماس حاصل فرمایید.

محل برگزاری و ثبت نام مسابقه ، میدان ارگ ، حمام تاریخی ارگ، دبیرخانه ستاد برگزاری هفته فرهنگی اراک.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش