جلسه هماهنگی برنامه های گرامیداشت هفته اراک

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی جلسه هماهنگی برنامه های هفته اراک در سازمان فرهنگی با حضور رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی کلانشهر اراک، سرپرست سازمان فرهنگی، معاونین مالی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی سازمان و معاون میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش