به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک، بزرگداشت هفته نیروی انتظامی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک بزرگداشت هفته نیروی انتظامی با حضور مسئول ستاد مردمی بزرگداشت هفته ناجا در استان مرکزی و همچنین مسئولین کشوری و لشکری، رئیس شورای اسلامی شهر اراک و سرپرست شهرداری اراک در مسجد امام رضا(ع) واقع در کوی شهدای صفری اراک برگزار شد.

@farhangiarak1

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش