جلسه شورای مردمی اندیشه ورز اراک برای برگزاری بزرگداشت هفته فرهنگی اراک ۱۴۰۰ برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک، جلسه شورای مردمی اندیشه ورز اراک برای برگزاری بزرگداشت هفته فرهنگی اراک ۱۴۰۰ با حضور رضایی سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک، افتخاری فرد، معاون فرهنگی سازمان و کمیته مذهبیون در سالن جلسات سازمان برگزار شد. در این جلسه اعضا به ارائه نظرات و پیشنهادات خود در زمینه های مختلف پرداختند.

تلگرام

 http://telegram.me/farhangiarak1

 وبسایت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک

 Www.arakmcsso.ir

پیج اینستاگرام

  https://instagram.com/_u/ @farhangi_arak.ir

 

 

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش