برگزاری نمایش خیابانی پایان کابوس و حیرت

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک، نمایش خیابانی پایان کابوس و حیرت با محوریت شهادت اباابداله الحسین(ع) ، طی دهه اول محرم در پیاده راه امیرکبیر برگزار شد.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش