نصب بنر آگاهی رسانی پیشگیری از مصرف مواد مخدر در سطح شهر اراک به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهردای اراک، بنر با موضوع اعتیاد و آسیب های اجتماعی ناشی از مصرف آن در سطح شهر اراک نصب گردید.

رضایی سرپرست سازمان در این خصوص بیان داشت: به مناسبت فرا رسیدن هفته مبارزه با مواد مخدر و آگاهی رسانی هشدار ناشی از مواد مخدر به شهروندان بنرهایی در سطح شهر با بهره گیری از هنر هنرمندان طراح شهر اراک چاپ و در سطح شهر نصب گردید.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش