آخرین اجرای کاروان سلام بر آینده در پارک ملت اراک

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک، رضایی سرپرست سازمان در این خصوص عنوان داشت: کاروان سلام بر آینده به همت سازمان، از روز یکشنبه بیست و سوم خردادماه فعالیت خود را با حضور در مناطق مختلف شهری آغاز نمود و طبق برنامه ریزی انجام شده در هر روز این برنامه شاد در دو محله انجام می شد که نهایتا آخرین اجرای آن پنج شنبه بیست و هفتم خرداد ماه در پارک ملت برگزار شد.

وی تصریح کرد: در آخرین اجرای این ویژه برنامه در خصوص حضور هر چه با شکوهتر شهروندان در پای صندوق رای جهت ایجاد حماسه با شکوه ملی تاکید شد و امیدواریم شهروندان نیز این دعوت را لبیک گفته و در این همایش ملی شرکت نمایند.

 

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش