اجرای مرحله اول داوری جشنواره قرآنی بینات

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک، مرحله مقدماتی جشنواره قرآنی  بینات  انجام شد.

رضایی سرپرست سازمان در این خصوص بیان داشت: جشنواره قرآنی بینات در ماه مبارک رمضان در ۸ رشته قرآنی شامل (قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، فرازخوانی، صحیح خوانی، اذان، دعاخوانی، ترجمه خوانی و کتاب خوانی ) ویژه آقایان و بانوان در رده های گروه سنی مختلف انجام شد که طی برگزاری این فراخوان تعداد ۴۰۰ نفر از سراسر استان مرکزی در این جشنواره شرکت نمودند که مرحله اول داوری آن  در محل فرهنگسرای شهر اراک به انجام رسید.

وی افزود: طی اجرای این جشنواره تعداد ۲۲۰۰ جلد کتاب ویژه کودکان با هدف آشنایی با الگوی رفتاری قرآنی نیز توزیع شد.

جدیدی دبیر جشنواره بینات نیز در این خصوص بیان داشت: پس از جمع بندی آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره در بخش بانوان ۴۵ نفر در رشته های (ترتیل، ترجمه خوانی و صحیح خوانی ) و در بخش آقایان نیز ۸۰ نفر در رشته های شفاهی شامل( ترتیل، تحقیق، اذان، دعاخوانی، فرازخوانی و صحیح خوانی)  در مرحله مقدماتی بصورت مجازی آثار آنها پذیرفته و در مرحله داوری قرار گرفتند.

وی افزود: مرحله اول داوری این دوره از جشنواره با توجه به شرایط شیوع کرونا، بصورت مجازی برگزار شد که نهایتا تعداد ۱۸ نفر از آثار آقایان در رشته های (ترتیل، قرائت اذان و قرائت تحقیق ) به مرحله فینال راه یافتند که این مرحله بصورت حضوری انجام خواهد شد.

 

 

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش