اکران آثار هنرمندان برتر و برگزیده ورکشاپ طراحی «حماسه همه گانی» از طریق نصب بنر در سطح شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک، بر اساس فراخوان انجام شده توسط سازمان مبنی بر حضور هنرمندان در کارگاه یک روزه طراحی پوسترهای حماسه همه گانی (شور انتخابات۱۴۰۰)، کارگاه مذکور برگزار و تعداد ۱۳ اثر بر اساس داوری انجام شده انتخاب شدند.

وی افزود: آثار منتخب جهت نشر در فضای مجازی و همچنین جهت مشاهده عموم شهروندان از طریق پایه استند و استرابورد چاپ و در سطح شهر نصب گردید.

 

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش