بازدید و نشست هم اندیشی مهندس رضایی سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک با دکتر اسماعیلی رئیس امنیت غذایی دانشگاه اسلامی آزاد و دکتر رحیمی رئیس سرای فرهنگ و هنر صنایع خلاق دانشگاه آزاد، پیرامون چگونگی اجرای تفاهم نامه آموزشی مشترک بین سازم

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک، صبح روز دوشنبه ششم اردیبهشت ماه رضایی سرپرست سازمان به اتفاق کارشناسان سازمانی از سرای نوآوری تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی اراک بازدید به عمل آورده و در انتهای این بازدید نشستی را با مسئولین مربوطه برگزار نمود.

در این نشست که با رویکرد تبادل اطلاعات و شناسایی زیر ساخت های آموزشی جهت تفاهم نامه مشترک اموزشی برگزار شد، پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد طرفین پیشنهادات خود را جهت انعقاد تفاهم نامه بین شهرداری و دانشگاه آزاد در خصوص آموزش های مشترک ارائه نمایند.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش