اینفوگرافی اهم اقدمات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک در ماه مبارک رمضان

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک در راستای اطلاع رسانی به شهروندان در خصوص برنامه های سازمان اهم اقدامات سازمان در این ماه مبارک طراحی و جهت مشاهده شهروندان در فضای مجازی پخش گردید.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش