اعلام برندگان جشنواره عیدانه (طناب زنی)

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک، برندگان جشنواره عیدانه ورزشی در رشته طناب زنی اعلام شد؛

رضایی سرپرست سازمان در این خصوص بیان داشت: بر اساس اعلام جشنواره عیدانه ورزشی و در راستای تحقق به شعار ورزش در خانه در دوران کرونا، فراخوان جشنواره عیدانه ورزشی در اسفندماه انجام که پس از اتمام مهلت این جشنواره و داوری ها انجام شده طبق اعلام قبلی 20 نفر در بخش آقایان و بانوان که بیشترین تعداد حرکات صحیح را انجام داده بودند مشخص شد.

وی افزود برندگان این جشنواره می بایست تصویر کارت ملی و شماره حساب خود را به شماره 09355515808 جهت دریافت جایزه اعلام نمایند .

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش