دومین جلسه هم اندیشی برنامه ریزی اجرای جشنواره ملی ”عکس امیرکبیر” برگزار شد؛

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک، صبح روز دوشنبه شانزدهم فروردین ماه جلسه هم اندیشی بررسی و چگونگی اجرای جشنواره ملی ”عکس امیرکبیر” با حضور عادل عزیزی رییس انجمن عکاسان استان مرکزی با رضایی سرپرست سازمان برگزار شد.

در این جلسه طرفین در خصوص اهداف جشنواره، ساز و کار و ساختار اجرایی برگزاری این جشنواره  در جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده و سند تصویری از چهره شهر اراک و موضوعات جشنواره به بحث و گفتگو پرداختند.
 
در انتها مقرر شد مباحث پیشنهادی در طی یک جلسه دیگر با حضور شورای سیاست گذاری جشنواره جهت تصویب نهایی طرح برگزار شود.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش