ایجاد ایستگاه جمع آوری سبزه سفره های هفت سین در بوستان های ملت و امیرکبیر

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک ، در راستای جلوگیری از تخریب محیط زیست و ایجاد محلی جهت تحویل سبزه سفره های هفت سین دو ایستگاه در بوستان های ملت و امیرکبیر ایجاد شد.

رضایی سرپرست سازمان در این خصوص عنوان داشت: این طرح درراستای استفاده بهینه از مواد دور ریختنی نظیر سبزه سفره های هفت سین که بر اساس رسمدیرینه در طبیعت رها و یا به رود جاری سپرده می شوند به مورد اجرا در آمد تا این سبزه ها بهجای خشک شدن و از بین رفتن در طبیعت به عنوان خوراک دام و طیور در دامداری ها مورد استفاده قرار گیرد.

سرپرست سازمان تصریح کرد: بر این اساس تعداد 2 ایستگاه ثابت در بوستان های امیرکبیر و ملت ایجاد گردید و شهروندان ضمن تحویل سبزههای خود پلاستیک های زباله را بصورت رایگان دریافت نمودند.

رضایی در انتها افزود: در اجرای این طرح روز سیزدهم فروردین ماه طوفان محمدی رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر و فدوی سرپرست سازمان مدیریت پسماند بصورت سرزده از دو ایستگاه بازدید به عمل آوردند.

 

 

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش