برگزاری مسابقه لبخند پدر ویژه مدد جویان بهزیستی شهرستان اراک گرامیداشت میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر

  • پرینت

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک، مسابقه لبخند پدر ویژه مدد جویان بهزیستی شهرستان اراک گرامیداشت میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر آغاز گردید.

    حسنی سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی در این خصوص عنوان نمود: این مسابقه ویژه مدد جویان تحت پوشش بهزیستی اراک می باشد که این قشر از شهروندان می توانند تا پایان روز 15 اسفند ماه در این مسابقه شرکت نمایند.