برگزاری مسابقه لبخند پدر ویژه مدد جویان بهزیستی شهرستان اراک گرامیداشت میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک، مسابقه لبخند پدر ویژه مدد جویان بهزیستی شهرستان اراک گرامیداشت میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر آغاز گردید.

    حسنی سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی در این خصوص عنوان نمود: این مسابقه ویژه مدد جویان تحت پوشش بهزیستی اراک می باشد که این قشر از شهروندان می توانند تا پایان روز 15 اسفند ماه در این مسابقه شرکت نمایند.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش