تبلیغات محیطی با موضوع عفاف و حجاب و تحکیم بنیان خانواده

 

    به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک بنرهایی با موضوع عفاف و حجاب و تحکیم بنیان خانواده در سطح شهر اراک نصب گردید.

    حسنی سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی در این خصوص عنوان نمود:یکی از رسالت های این سازمان آموزش شهروندی در حوزه مسائل اجتماعی می باشد که تبلیغات محیطی با موضوع عفاف و حجاب و همچنین تحکیم بنیان خانواده از اموری است که در طول سال و به مناسبت های مختلف انجام می پذیرد.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش