اطلاع رسانی پل ارتباطی مراکز مشاوره و رسیدگی به شکایات با موضوع ویروس کرونا در سطح شهر اراک

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی بنرهای تلفن های مشاوره و مرکز رسیدگی به شکایات با موضوع ویروس کرونا در سطح شهر اراک نصب گردید.

   حسنی سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی در این خصوص عنوان نمودند: با توجه به شیوع بسیار زیاد ویروس کرونا و همچنین عدم رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی تعدادی از شهروندان بنرهایی با عناوین اعلام شماره تماس مشاوره بیماری کرونا و راه های پیشگیری از آن و همچنین مرکز رسیدگی به شکایات و تخلفات عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در سطح شهر اراک نصب گردید.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش