هر هفته یک مسابقه یک مدرسه این هفته در دبستان قدس

  • پرینت

در ادامه سری مسابقات ورزشی "هر هفته یک مسابقه یک مدرسه" سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اراک این هفته میهمان دبستان قرآنی دخترانه قدس ناحیه 2 آموزش و پرورش اراک گردید.

به گزارش روابط عمومی، این هفته یک مسابقه یک مدرسه با حضور دانش آموزان پرشور دبستان قرآنی قدس در قالب مسابقات توپ و سبد برگزار گردید. در پایان این مسابقات جوایز تیم برگزیده با حضور مدیرعامل، معاونین فرهنگی و اجرایی و مدیر روابط عمومی سازمان و نماینده محترم اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اراک و مسئولین دبستان دبستان قرآنی قدس جوایز و لوح سپاس اهدا گردید.