هر هفته یک مسابقه یک مدرسه این هفته در دبستان قدس

در ادامه سری مسابقات ورزشی "هر هفته یک مسابقه یک مدرسه" سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اراک این هفته میهمان دبستان قرآنی دخترانه قدس ناحیه 2 آموزش و پرورش اراک گردید.

به گزارش روابط عمومی، این هفته یک مسابقه یک مدرسه با حضور دانش آموزان پرشور دبستان قرآنی قدس در قالب مسابقات توپ و سبد برگزار گردید. در پایان این مسابقات جوایز تیم برگزیده با حضور مدیرعامل، معاونین فرهنگی و اجرایی و مدیر روابط عمومی سازمان و نماینده محترم اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اراک و مسئولین دبستان دبستان قرآنی قدس جوایز و لوح سپاس اهدا گردید.

 

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش