هر هفته یک مسابقه یک مدرسه این هفته در دبیرستان پسرانه دارالفنون

در ادامه سری مسابقات ورزشی "هر هفته یک مسابقه یک مدرسه" این بار سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اراک میهمان دبیرستان دارالفنون ناحیه 1 آموزش و پرورش اراک گردید.

به گزارش واحد روابط عمومی، این هفته یک مسابقه یک مدرسه با حضور دانش آموزان پرشور دبیرستان دارالفنون در قالب مسابقات طناب کشی برگزار گردید. در پایان این مسابقات جوایز تیم برگزیده با حضور معاونین خدمات شهری و فرهنگی اجتماعی شهرداری، مدیر عامل محترم و معاون اجرایی سازمان و  مسئولین دبیرستان دارالفنون جوایز و لوح سپاس اهدا گردید.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش