سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک به مناسبت هفته فرهنگی اراک برگزار می کند: مسابقات شطرنج با حضور ۸۰ شرکت کننده به مناسبت هفته فرهنگی شهر اراک، جام امیر کبیر از ۲۶ تا ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰ در محل خانه شطرنج اراک در حال برگزاری است.

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک به مناسبت هفته فرهنگی اراک برگزار می کند:

مسابقات شطرنج با حضور ۸۰ شرکت کننده به مناسبت هفته فرهنگی شهر اراک، جام امیر کبیر از ۲۶ تا ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰ در محل خانه شطرنج اراک در حال برگزاری است.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش