سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک به مناسبت هفته فرهنگی اراک برگزار می کند: مسابقات مینی فوتبال بانوان اراک به مناسبت هفته فرهنگی شهر اراک جام امیر کبیر با حضور ۹ تیم از ۲۵ تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰ در زمین چمن بوستان بانوان در حال برگزاری است.

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک به مناسبت هفته فرهنگی اراک برگزار می کند:

مسابقات مینی فوتبال بانوان اراک به مناسبت هفته فرهنگی شهر اراک جام امیر کبیر با حضور ۹ تیم از ۲۵ تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰ در زمین چمن بوستان بانوان در حال برگزاری است.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش