به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک صورت پذیرفت: حضور تیم دارت شهرداری اراک در مسابقات دارت کارکنان شهرداری‌های کلانشهرهای کشور

به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک صورت پذیرفت: حضور تیم دارت شهرداری اراک در مسابقات دارت کارکنان شهرداری‌های کلانشهرهای کشور

@farhangiarak1

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش