حضور تیم والیبال ساحلی شهرداری اراک در مسابقات کارکنان شهرداری های کلانشهرهای کشور در بندر انزلی.

حضور تیم والیبال ساحلی شهرداری اراک در مسابقات کارکنان شهرداری های کلانشهرهای کشور در بندر انزلی.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش