برگزاری کارگروه بزرگداشت هفته فرهنگی اراک1400

جلسه هم اندیشی در خصوص برگزاری گرامیداشت هفته دفاع مقدس و بزرگداشت هفته فرهنگی اراک(  28 مهرروز اراک)، با حضور پیشکسوتان، قهرمانان و صاحب نظران ورزش اراک در قالب اتاق فکر با ارائه نقطه نظرات، برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت تشکیل شد.

اکبر رضایی سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک، با اشاره به اینکه هدف از نام گذاری روز اراک گامی موثر درایجاد چشم انداز موثر توسعه فرهنگ شهری است، عنوان کرد: همفکری و مشورت موجب ارائه بهترین عملکرد خواهد شد؛ در همین راستا جهت برگزاری  بزرگداشت هفته فرهنگی، نظرات منتخب اخذ میگردد و با کسب تاییدیه نهایی از شورای اسلامی اجرایی خواهد شد.

 

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش