تمرینات آماده سازی پرسنل شهرداری جهت شرکت در مسابقات دو میدانی کلانشهرها

رضایی سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک، خبر داد: با توجه به میزبانی شهرداری اراک در مسابقات کشوری دو میدانی، که در دهه سوم مهرماه برگزار خواهد شد تیم دو میدانی متشکل از پرسنل منتخب شهرداری جهت شرکت در مسابقات کلانشهرهای کشور در پیست دو میدانی ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک ، مشغول تمرینات آماده سازی است.

وی افزود: آغاز مسابقات هم زمان با روز اراک 28 مهرماه خواهد بود.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش