بازدید سرپرست شهرداری اراک از سایت ورزش های ساحلی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک، جعفرپور سرپرست شهرداری اراک از سایت ورزش های ساحلی در دست احداث سازمان بازدید نمود.

گفتنی است دکتر جعفرپور، از کلیه اقدام های به عمل آمده توسط سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی تقدیر و در راستای به اتمام رسیدن هر چه سریعتر پروژه همکاری مجموعه شهرداری را مثمر ثمر بیان نمود.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش