تشکیل کارگروه ورزشی جهت برنامه ریزی گرامیداشت روز اراک و هفته دفاع مقدس

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی؛ اجتماعی و و رزشی شهرداری اراک، طی جلسه که  با حضور معاون و کارشناس ورزشی سازمان با ریس اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد؛ مقرر گردید با تشکیل کارگروه ورزشی به مناسبت "روز اراک" و گرامیداشت هفته "دفاع مقدس" برنامه ریزی های متناسب با موضوعات صورت پذیرد.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش