برگزاری جلسه هماهنگی با مربیان ورزش صبحگاهی بوستان های سطح شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی ، جلسه با مربیان ورزش صبحگاهی ، با هدف رفع موانع و ارائه مطلوب خدمات ورزشی به شهروندان برگزار شد.

در این جلسه ضمن قدردانی از فعالیت های مربیان، با اشاره به شرایط فعلی و  شیوع ویروس کرونا مقرر شد؛ در فضاهای سرباز و بوستان های سطح شهر ورزش صبحگاهی به صورت عمومی به تمامی شهروندان ارائه شود.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش