مسابقات آمادگی جسمانی کارکنان شهرداری اراک، انتخابی کلانشهرهای کشور برگزار شد؛

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک، صبح روز شنبه دوازدهم تیرماه مسابقات آمادگی جسمانی انتخابی کارکنان شهرداری، در محل سالن ورزشی سازمان برگزار شد.

رضایی سرپرست سازمان در این خصوص بیان داشت: در راستای انتخاب ورزشکاران برتر رشته ورزشی آمادگی جسمانی جهت اعزام به مسابقات کلانشهرها، با توجه به فراخوان انجام شده صبح روز شنبه دوازدهم تیرماه در چهار رده سنی (۲۰الی ۳۰سال ۳۰ الی۳۵ سال ۳۵ الی ۴۰ سال و از رده سنی ۴۰ سال به بالا ) بین کارکنان شهرداری، مناطق و سازمان ها برگزار شد و در پایان به ترتیب علی قیصری، حسن شمسی، سید مهدی موسوی و سید جمال میرصادقی در چهار وزن نفرات برتر جهت اعزام به مسابقات برگزیده شدند.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش