برگزاری نشست هم اندیشی مربیان ورزش صبحگاهی با مهندس رضایی سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک صبح روز شنبه هجدهم اردیبهشت  نشست هم اندیشی مربیان ورزش روزانه پارکهای سطح شهر اراک با رضایی سرپرست سازمان برگزار شد.

این نشست که با هدف افزایش کیفیت و ساماندهی ایستگاه های ورزش روزانه شهر اراک در شهر اراک برگزار شد.

در این نشست در ابتدا رضایی، سرپرست سازمان در سخنانی با ستایش از فعالیت های چندین ساله مربیان ورزش صبحگاهی که بدون چشم داشتی در حال فعالیت در پارکهای سطح اراک هستند افزود: امیدواریم با کمک مربیان عزیز و با کاهش ویروس کرونا بتوانیم در راستای سلامت جسمی و روحی شهروندان، مردم بیشتری را به ورزش سوق دهیم.

در ادامه مربیان ورزش صبحگاهی پارکهای اراک نیز در سخنانی ایده ها و نظرات خود را مطرح کردند.

در انتها مقرر شد ایستگاههای ورزشی بصورت روزانه در دو شیفت فعالیت خود را با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و طبق زمان بندی مشخص شده از طرف سازمان آغاز نمایند.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش