اسامی برندگان جشنواره عیدانه ورزشی در بخش "معرفی بازی های بومی"

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک، برندگان جشنواره عیدانه ورزشی در بخش "معرفی بازی های بومی" محلی اعلام شد؛

رضایی سرپرست سازمان در این خصوص بیان داشت: بر اساس اعلام جشنواره عیدانه ورزشی و در راستای تحقق به شعار ورزش در خانه در دوران کرونا، فراخوان جشنواره عیدانه ورزشی در اسفندماه انجام که پس از اتمام مهلت این جشنواره و داوری ها انجام شده برندگان این بخش  مشخص شدند.

وی افزود برندگان این جشنواره می بایست تصویر کارت ملی و شماره حساب خود را به شماره 09355515808 جهت دریافت جایزه اعلام نمایند .

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش