آغاز جشنواره ورزش در خانه ویژه ناشنوایان

  • پرینت

    به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک، جشنواره ورزش در خانه ویژه ناشنوایان آغاز گردید.

حسنی سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی در این خصوص عنوان نمود: این برنامه ورزشی ویژه ناشنوایان برنامه ریزی شده است تا این قشر از شهروندان گرامی بتوانند در برنامه های این سازمان مشارکت نمایند.ایشان در ادامه افزودند یکی از رسالت های این سازمان توجه به همه اقشار جامعه و شهروندان گرامی می باشد که این برنامه ورزشی جهت ایجاد انگیزه و شور و نشاط در بین ناشنوایان عزیز برنامه ریزی شده است.

آخرین مهلت شرکت در این جشنواره 20 اسفند ماه می باشد.