معاونت های فرهنگی و ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک ابلاغ شد

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی ، طی ابلاغ رضایی سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک،  افتخاری فرد به عنوان معاون فرهنگی و شاداله به عنوان معاون ورزشی سازمان معرفی شدند.

به موجب این حکم، با آرزوی توفیق روزافزون در خدمت رسانی به شهروندان از زحمات آنها قدردانی شد.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش