بازدید سرپرست شهرداری اراک از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک، جعفرپور سرپرست شهرداری اراک، به همراه معاون خدمات شهری و هیات همراه  از  این سازمان بازدید نمود.

طی بازدید از واحدهای سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و سایت مدیریت بحران شهرداری ، سرپرست شهرداری اراک،در گفتگو با مدیران و کارکنان مجموعه بر اهمیت حوزه فرهنگی اجتماعی در مدیریت شهری؛ تکریم کارکنان و لزوم خدمت رسانی درخور شهروندان تاکید کرد همچنین ، مسایل و چالش های پیشرو بیان و در خصوص رفع موانع راهکارها ارائه و بررسی شدند.

 

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش