سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک برگزار می کند: کارگاه مهارت های فرزند پروری

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک برگزار می کند: 

کارگاه مهارت های فرزند پروری

(کارگاه رایگان)

با حضور خانم دکتر ندا فرجی (روانشناس و مشاور مجرب کودک و خانواده)

رعایت پروتکل های بهداشتی جهت حضور در کارگاه الزامی است.

زمان : یکشنبه ۲۵ مهرماه ساعت ۱۶:۳۰

محل برگزاری: فرهنگسرای شهر ، کوی صنعتی

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش