برگزاری دوره آموزشی نقطه کوبی در فرهنگسرای سیدالشهدا

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی دوره نقطه کوبی روی ظروف در فرهنگسرای سیدالشهدا برگزار شد.

     در این دوره آموزشی که با حضور عموم بانوان ثبت نام شده در این دوره فرهنگسرای سیدالشهدا برگزار شد مطالب و مهارت های این هنر ارائه گردید.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش