برگزاری کارگاه آموزش تغذیه کاربردی در ورزش با مشارکت سازمان فرهنگی ورزشی اراک

کارگاه آموزش تغذیه کاربردی در ورزش با مشارکت سازمان فرهنگی ورزشی اراک در سالن همایش های کانون بسیج اراک برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی ، چهارشنبه نهم مهرماه کارگاه آموزش تغذیه کاربردی در ورزش با مشارکت سازمان فرهنگی ورزشی اراک برگزار گردید. دکتر امانی سخنران این همایش در خصوص اصلاح شیوه زندگی امروزی در زمینه تغذیه و راهکارهای پیشگیری از بروز چاقی پرداخت. پرسش و پاسخ در موضوع همایش پایان بخش این مراسم بود که با استقبال کم نظیری مواجه شد.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش