اطلاعیه دبیرخانه دومین جشنواره ملی عکس من و شهر- زشت و زیبا

       با توجه به تماس های مکرر در خصوص محدوده مکانی عکاسی در بخش غیرحضوری جشنواره، به اطلاع کلیه عکاسان عزیز در سراسر کشور می رساند:  

      عکاسان محترم می بایست آثار خود را تنها با توجه به محورهای موضوعی مشخص شده در متن فراخوان به ایمیل معرفی شده ارسال نمایند و در این بخش محدودیت مکانی جهت عکس های گرفته شده وجود ندارد. بدیهی است که عکس ها می توانند از کلیه شهرها و مکان ها در سراسر ایران گرفته شده و این موضوع محدود به شهر اراک نمی باشد.

 

                                              دبیرخانه دومین جشنواره ملی عکس من و شهر - زشت و زیبا

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش