اطلاعیه دبیرخانه اولین جشنواره ملی عکس من و شهر، زشت و زیبا؛

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اراک، دبیرخانه اولین جشنواره ملی عکس من و شهر، زشت و زیبا؛ اطلاعیه ای به شرح زیر منتشر کرد:

به منظور رفع برخی ابهامات و پاسخ به پرسش های مطرح شده از سوی برخی عکاسان بومی و شرکت کنندگان آزاد در بخش ویژه(حضوری) جشنواره، به اطلاع می رساند:

نظر به تصمیم شورای سیاست گذاری جشنواره، عكاسان بومی علاقمند به شركت در بخش ویژه (حضوری) اولين جشنواره ملي عكس من و شهر، زشت و زيبا؛ اعم از اینکه درخواست اینترنتی ارسال کرده باشند یا تقاضای شرکت در بخش حضوری خود را ارسال نکرده باشند، می توانند در روز یکشنبه 14 آذرماه در ساعات 8 الی 13 با در دست داشتن کارت ملی یا شناسنامه و دوربین عکاسی خود به فرهنگسرای شهر واقع در اراک کوی صنعتی فرهنگسرای شهر مراجعه نمایند و در بخش حضوری ثبت نام کنند و کارت شرکت در جشنواره را دریافت نمایند. بدیهی است پس از این تاریخ هیچ درخواستی پذیرفته نخواهد بود. ضمنا کلیه شرکت کنندگان در بخش حضوری از حق انتخاب برابر برخوردار می باشند.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش