نصب بنرهای #خشتی از بهشت در سطح شهر اراک

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی بنرهای #خشتی از بهشت با هدف کمک به نیازمندان در سطح شهر اراک نصب گردید.

    حسنی سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی در این خصوص عنوان نمود: با هدف ترویج کمک به نیازمندان، سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی با مشارکت دستگاه های دیگر اقدام به نصب این بنرها با عنوان خشتی از بهشت در سطح شهر اراک نموده است.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش