نصب بنرهای اولین سالگرد شهادت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی در سطح شهر اراک

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی به مناسبت اولین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بنرهایی در سطح شهر اراک نصب گردید.

    حسنی سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)در این خصوص عنوان نمود: با توجه به تلاقی شهادت بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا(س) و اولین سالگرد شهادت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی و همچنین اربعین شهادت دانشمند شهید محسن فخری زاده بنرهایی در سطح شهر اراک طراحی،چاپ و نصب گردید.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش