نصب بنر تقدیر و تشکر از زحمات پرسنل شهرداری، آرامستان، خدمات شهری و واحد hse ،سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و اورژانس اراک

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک، با توجه به سعي و تلاش بي وقفه کارکنان آرامستان برای تغسیل، تکفین و تدفین متوفیان کرونایی به پاس جان فشانی و از خودگذشتگی این عزیزان و همچنین خدمات بی شائبه کارکنان شهرداری و سازمان ها ، خدمات شهری و واحد hse  در زمینه ضدعفونی و اقدامات پیشگیرانه در خط مقدم میدان مبارزه با کرونا و همراهی  این عزیزان با نظام سلامت ،تقدیر از پرسنل سازمان آتش نشانی و همچنین اورژانس اراک بنرهای تشکر و قدردانی طراحی، چاپ و در محوطه آرامستان و شهرداری اراک،سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و اورژانس اراک نصب گردید.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش