پخش قسمت جدید انیمیشن دیرین دیرین با موضوع حقوق عابرین پیاده

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی قسمت جدید انیمیشن دیرین دیرین با موضوع حقوق عابرین پیاده در فضای مجازی پخش گردید.

    حسنی سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی در این خصوص عنوان نمود: این قسمت از انیمیشن دیرین دیرین با موضوع استفاده از پیاده روها و وسایل و تجهیزات نصب شده توسط شهرداری در بوستان های شهری جهت استفاده شهروندان ،تولید و امروز در فضای مجازی پخش گردیده است.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش