نصب بنرهای هشدار ریختن زباله در رودخانه

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی بنرهایی با موضوع هشدار ریختن زباله در رودخانه نصب گردید.

     با توجه به لزوم اطلاع رسانی و در راستای آموزش شهروندی در خصوص تاثیرات ریختن زباله در رودخانه و تاثیرات جبران ناپذیر این کار بر محیط زیست این بنرها در سطح شهر اراک و مسیر رودخانه اراک نصب گردید.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش